• Гергель

  «… Я на своїх полях використовую комплексне мінеральне добриво «Топерс®», і перш за все рекомендую його всім аграріям. Добриво від виробника «Топерс» це «бомба» … »

   

  Гергель Микола Іванович
  Фермер

 • Устенко Т - копия

  « … Завдяки мінеральному добриву «Топерс» почали отримувати гарний дохід. Ефект від застосування видно вже на другий день після обробки, рослини зеленіють і радують. Пшениці отримали по 40 центнер без добрив з одним «Топерс» …»

  Устенко Тетяна Вікторівна
  Фермер

 • 22222222222222

  «… Ми обробили повністю посіви пшениці добривом «Топерс» двічі, і результат на обличчя. Отримали весь 2й-3й клас, при тому що з осені не вносили добрив, навесні внесли тільки по 80кг «кас». Хочу сказати Вам велике спасибі за «Топерс», тепер ми будемо обробляти тільки ним! …»

  Перебийніс Андрій Леонідович
  Голова ФГ «Час»

 • Гальченко

  «… Посіяв я пшеницю по соняшнику. Вийшла така слабка, та ще й без єдиного дощу в зиму пішла. Думав передискувати навесні, але згадав про комплексне мінеральне добриво «Топерс». Через два тижні пшеницю було не впізнати. Я вже 25 років фермер, у перші отримав пшеницю другого класу …»

  Гальченко Григорій
  Фермер

 • Заверталюк Владимир

  «… На тій ділянці поля, де було внесено добриво« Топерс », врожайність склала 45-46 тонн, 100 і більше штук картоплі в кущі. Але як тільки почалася не оброблена ні чим ділянка, відразу врожайність впала до 36-37 тонн, і 60-70 штук …»

  Заверталюк Володимир Филимонович
  Керівник Дніпропетровської дослідної станції
  Інституту овочівництва і баштанництва НААН України
  Кандидат с/г наук, доцент

Активований органічний продукт «ТОПЕРС» – комплексне водорозчинне добриво

Добриво ТоперсТОВ «ТОПЕРС УКРАЇНА» розроблено та рекомендовано для використання нове комплексне водорозчинне добриво Топерс, що виготовляється з органічної речовини природного походження (гній ВРХ, пташиний послід та інш.) шляхом використання новітньої технології для активізації органічних сполук та переведення їх у поживний розчин.

Розроблена технологія дозволяє не тільки значно поповнити сировинну базу сполук, що використовуються для поліпшення живлення зелених рослин, а й вирішити дуже важливу екологічну проблему утилізації органічних відходів, накопичення яких збільшується з розвитком різних галузей тваринництва.

Процес виготовлення поживного розчину «ТОПЕРС» передбачає електролітну активацію органічної речовини шляхом пресування, електролітичної дисоціації з активною іонізацією отриманого розчину у присутності комплексних агентів (Патент України № 87003). В результаті завершеного технологічного циклу утворюється унікальний активований органічний продукт у вигляді комплексного водорозчинного добрива «ТОПЕРС», яке призначене для проведення позакореневого живлення культурних рослин.

Застосування активованого органічного продукту «ТОПЕРС» у вигляді комплексного водорозчинного добрива для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур та інших рослин дозволяє, на відміну від традиційних органічних та мінеральних добрив, досягнути високого рівня (майже 90%) засвоєння рослинами поживних речовин при істотному збільшенні рівня продуктивності та якості отриманої продукції . Позитивний ефект забезпечується, перш за все, за рахунок стимуляції утворення таких важливих сполук як протеїни, амінокислоти, нуклеїнові кислоти, аденозінфосфати, хлорофіл, ауксин та інш.

Концентрація та співвідношення активованих органічних сполук та незамінних поживних елементів у отриманому розчині «ТОПЕРС» не є штучно створеними. Завдяки сировини натурального тваринного походження вони повністю відповідають біоекологічним потребам рослин до природного навколишнього середовища навіть у різних грунтових та кліматичних умовах. Середня загальна кількість азоту, фосфору та калію у розчині концентрату «ТОПЕРС» складає відповідно 4,0, 3,0 та 13,0 відсотків до сухої рослинної речовини. Вміст оксидів лужноземельних металів та сірки у присутності мікроелементів при наявності гумінових та фульвокислот дозволяє характеризувати кількісний хімічний склад активованого органічного продукту «ТОПЕРС» як природно збалансований біоекохімічний комплекс речовин для ефективного стимулювання біопродукційного процесу.

Застосування спрію робочого 1% розчину з концентрату «ТОПЕРС» у кількості 200-400 літрів на гектар відповідно до проходження фенофаз окремих культур дозволяє забезпечити комфортний позитивний вплив вегетативної обробки на розвиток рослин при відсутності будь якої шкоди для листової поверхні. Спостерігається дуже інтенсивна стимуляція найважливіших життєвих процесів завдяки дії на нано рівні активованих поживних речовин та компонентів органічних молекул. Перш за все це стосується фотосинтезу та дихання. Вказані процеси, особливо дихання, забезпечують, у свою чергу, посилення проникнення крізь кліткові мембрани активованих поживних іонів, яке має місце особливо у темні часи доби. Тому максимальна ефективність «ТОПЕРС» може бути досягнута при проведенні обробки у нічні часи.

Активований органічний продукт «ТОПЕРС» є дуже гнучким добривом. Його застосування навіть у несприятливих грунтово-кліматичних або погодних умовах дозволяє, при використанні методичних вимог, забезпечувати суттєві прибутки при зовсім незначних попередніх та технологічних витратах. Польові експерименти, які були проведені у різних грунтових та кліматичних зонах України, свідчать про отримання не менш як 20-30% прибавки врожаю у порівнянні з необробленими ділянками при підвищенні показників якості та стійкості до поганих погодних умов.

Інакше кажучи, беручи до уваги унікальні позитивні результати впливу застосування «ТОПЕРС» для підвищення продуктивності та якості сільськогосподарських культур, виникає реальна обґрунтована можливість визначити новий перспективний напрямок у розвитку Нано Біо Технологій при використанні активованого органічного продукту «ТОПЕРС» для оптимізації функціонування Аграрного та Продовольчого сектору економіки.

Підсумовуючи вищевикладене, є можливість відзначити наступні найбільш важливі позитивні чинники дії «ТОПЕРС», що забезпечують необхідність його використання для підвищення продуктивності та якості культурних рослин:

 • вплив «ТОПЕРС» на біологічну продуктивність та якість продукції сільськогосподарських культур у різних грунтово-кліматичних зонах
 • влив «ТОПЕРС» на мінеральне живлення рослин та накопичення сухої речовини
 • вплив «ТОПЕРС» на активність фотосинтезу та дихання
 • вплив «ТОПЕРС» на морозостійкість та спроможність озимих культур відновлювати весняну вегетацію
 • вплив «ТОПЕРС» на посухостійкість при незадовільних умовах водопостачання

Можливість модифікації «ТОПЕРС» для обробки різних культур

Гнучкість технології застосування «ТОПЕРС» в залежності від наявної необхідності.

Таким чином, застосування активованого органічного продукту «ТОПЕРС» відкриває новий перспективний напрямок для оптимізації мінерального живлення рослин уникаючи масового використання мінеральних добрив. Більш того, виробництво «ТОПЕРС» дозволяє проводити обґрунтовану утилізацію органічних відходів без забруднення навколишнього середовища.

Михайло Миколайович КУЛЄШОВ,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Європейської Академії Природничих Наук
Лютий 2016-02-26